Phạm Thị Hương

Học viên khóa học tiếng Pháp, sinh viên trường IESIG Paris

Đặng Hải Nam

Đặng Hải Nam - Học bổng 90% năm đầu của Erasmus University Rotterdam (#16 thế giới về Quản trị)

Nguyễn Thái Hà

Sinh viên ngành Business Administration tại University of Amsterdam (UvA) - ĐH Top 58 thế giới

Tăng Khả Ái

Học sinh học Dự bị tiếng và Cử nhân ngành Dược tại Pháp

Trịnh Vương Vương

Học Master ngành Phát triển bền vững

Vi Hoàng Hải Đại

Học sinh học Dự bị tiếng và Cử nhân ngành Business tại Pháp

Nguyễn Thảo Linh

Đại học New South Wales (Úc) - top 43 thế giới

Thủ khoa đầu ra khoá Master of Commerce

Nguyễn Hoàng Long

Đại học University College Cork - top 50 thế giới về Dược (QS 2016)

Học bổng 35% ngành Dược  

Anh Hà Đức Thành

Có con gái và con trai học tại Canada

Nguyễn Huy Hoàng

Sinh viên Đại học Rennes 2 tại Pháp

Nguyễn Nhật Ánh

Sinh viên hoàn thành khoá dự bị tiếng tại Rennes 2 và hiện đang học đại học tại Pháp

Nguyễn Ngọc Thanh Hằng

Niagara College 

(Canada) 

Phan Trang

Đại học Paris XII

(Pháp)

Nguyễn Thị Hạnh

Sault College 

(Canada)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: