Nguyễn Thảo Linh

Đại học New South Wales (Úc) - top 43 thế giới

Thủ khoa đầu ra khoá Master of Commerce

Nguyễn Hoàng Long

Đại học University College Cork - top 50 thế giới về Dược (QS 2016)

Học bổng 35% ngành Dược  

Anh Hà Đức Thành

Có con gái và con trai học tại Canada

Nguyễn Huy Hoàng

Sinh viên Đại học Rennes 2 tại Pháp

Nguyễn Nhật Ánh

Sinh viên hoàn thành khoá dự bị tiếng tại Rennes 2 và hiện đang học đại học tại Pháp

Nguyễn Ngọc Thanh Hằng

Niagara College 

(Canada) 

Phan Trang

Đại học Paris XII

(Pháp)

Nguyễn Thị Hạnh

Sault College 

(Canada)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: