BA (Honours) in Accounting and Finance | National College of Ireland

Chương trình BA in Accounting and Finance tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán và tài chính cùng các kiến thức tổng quan về các lĩnh vực kinh doanh như Marketing, Quản trị doanh nghiệp hay Kế toán tài chính.