Hiển thị tất cả 6 kết quả

Duale master Communication and Information – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €17,300/năm (~470 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BSc Communication Science – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €13,200/năm (~360 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BA Media and Information – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €9,570/năm (~260 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

IBCoM – Erasmus University Rotterdam (EUR)

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,400/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

Law (Pathways) – BCL (Hons) – University College Cork (UCC)

Địa chỉ: Cork, Ireland

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €21,300/năm (~580 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng: #59 thế giới về đào tạo Luật

NCI’s BA (Honours) in Marketing Practice | National College of Ireland

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,000/năm (~275 triệu VND/năm)

Học bổng: €2,000

Xếp hạng: