Law (Pathways) – BCL (Hons) – University College Cork (UCC)

Chương trình Law (Pathways) – BCL (Hons) tại trường University College Cork (UCC) được thiết kế để trang bị cho sinh viên khả năng phân tích pháp lý, lập luận hiệu quả và áp dụng kiến thức pháp lý vào các tình huống thực tế.