Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Master’s Business Administration – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €19,030/năm (~520 triệu VND/năm)

Học bổng: N/A

Xếp hạng: Ngành học xếp #47 thế giới

BSc Business Analytics – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,500/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

Master’s Data Science and Business Analytics – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €17,270/năm (~470 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BSc Econometrics and Data Science – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,500/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BSc Economics and Business Economics – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,500/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

MSc Economics – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €17,270/năm (~470 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BSc International Business Administration (IBA) – EUR

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €11,600/năm (~315 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

MScBA Business Analytics & Management – Erasmus University Rotterdam

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €22,500/năm (~607 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

IBEB – Erasmus University Rotterdam (EUR)

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,400/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

MSc in Marketing Management – Erasmus University Rotterdam

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €22,500/năm (~607 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

Master in Management – Erasmus University Rotterdam

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €22,500/năm (~607 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

MSc Economics and Business – Financial Economics | Erasmus University Rotterdam

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €16,900/năm (~460 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng: