BSc Business Analytics – UvA

Với bằng Bachelor Business Analytics tại Đại học Amsterdam (UvA), bạn sẽ được học cách giúp các tổ chức tận dụng dữ liệu lớn (big data) để cải thiện kết quả công việc.