Hiển thị tất cả 4 kết quả

BSc Psychology – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €13,200/năm (~360 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

International Bachelor in Psychology BSc – Erasmus University Rotterdam

Địa chỉ: Rotterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,400/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

Pharmacy – University College Cork (UCC)

Địa chỉ: Cork, Ireland

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €21,300/năm (~580 triệu/năm)

Học bổng:

Xếp hạng: Top 100 thế giới về đào tạo Dược

NCI’s BA (Honours) in Psychology | National College of Ireland

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,000/năm (~275 triệu VND/năm)

Học bổng: €2,000

Xếp hạng: