BSc Psychology – UvA

Chương trình BSc Psychology tại University of Amsterdam (UvA) là một chương trình học đại cương về tâm lý học, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu về tư duy, hành vi và cảm xúc của con người.