Pharmacy – University College Cork (UCC)

Chương trình Pharmacy tại UCC kéo dài 05 năm: bốn năm đầu tiên (BPharm), năm thứ năm (MPharm). Bằng Thạc sĩ Dược (MPharm) là yêu cầu bắt buộc để gia nhập Hội đồng Dược sĩ Ireland (PSI) và hành nghề dược sĩ.