International Bachelor in Psychology BSc – Erasmus University Rotterdam

Thông qua lý thuyết và thực hành, sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế về Tâm lý học (International Bachelor Psychology BSc) tại Đại học Erasmus Rotterdam sẽ được học đa dạng các môn học trong lĩnh vực tâm lý như nhận thức, học tập, động lực, những hành vi bình thường và bất bình thường.