Master’s Data Science and Business Analytics – UvA

Master’s Data Science and Business Analytics tại Đại học Amsterdam (UvA) đào tạo sinh viên trở thành những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu kinh doanh.