MSc in Marketing Management – Erasmus University Rotterdam

Chương trình MSc in Marketing Management (Thạc sĩ Quản trị Tiếp thị) của trường Erasmus University Rotterdam nghiên cứu quy trình tiếp thị, bao gồm phân tích các chiến lược và chiến thuật trong một chương trình học định hướng thực hành, dựa trên nghiên cứu và tập trung quốc tế.