MSc Economics – UvA

Chương trình MSc Economics (Thạc sĩ Kinh tế) tại University of Amsterdam (UvA) là chương trình học tập chuyên sâu cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về lý thuyết và ứng dụng kinh tế.