IBCoM – Erasmus University Rotterdam (EUR)

Chương trình International Bachelor Communication and Media (IBCoM), tên Tiếng Việt là Cử nhân Quốc tế Truyền thông và Thông tin (IBCoM) là chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh cho sinh viên tới từ khắp các quốc gia trên thế giới