BA Media and Information – UvA

Chương trình Bachelor Media and Information tại University of Amsterdam (UvA) là một chương trình đa ngành và đa dạng về mặt nội dung, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực truyền thông và thông tin.