BSc Communication Science – UvA

Chương trình BSc Communication Science tại University of Amsterdam (UvA) dành cho những học sinh có hứng thú với truyền thông, ngôn ngữ, văn hóa và xã hội.