BSc (Honours) in Computing | National College of Ireland

Chương trình BSc (Honours) in Computing tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland  nhằm đào tạo ra những cử nhân chất lượng cao, có năng lực kỹ thuật, sáng tạo, trở thành những người đi đầu trong lĩnh vực khoa học máy tính.