Master of Science in Accounting | National College of Ireland

Chương trình Master of Science in Accounting tại trường National College of Ireland, trang bị cho sinh viên những năng lực cốt yếu cần thiết cho một kế toán viên chuyên nghiệp trong môi trường năng động luôn thay đổi hiện nay.