MSc Economics and Business – Marketing | Erasmus University Rotterdam (EUR)

Chương trình MSc Economics and Business – Marketing của trường Erasmus University Rotterdam tập trung vào ba lĩnh vực then chốt (quản trị marketing, trải nghiệm khách hàng và hiểu biết khách hàng), tạo ra một con đường khác biệt so với các chương trình marketing khác.