MSc Supply Chain Management – Erasmus University Rotterdam

Chương trình MSc Supply Chain Management (Thạc sĩ Quản lý Chuỗi Cung Ứng) tại Đại học Erasmus Rotterdam (EUR) là chương trình học toàn thời gian 1 năm, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.