MScBA Accounting & Financial Management – Erasmus University Rotterdam

Chương trình MScBA Accounting & Financial Management tại Rotterdam School of Management, Erasmus University tập trung vào sức khỏe tài chính cốt lõi của một tổ chức, cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và năng lực thực tế về kế toán và quản lý tài chính.