NCI’s BA (Honours) in Human Resources Management (HRM)

Chương trình BA (Honours) in Human Resource Management (HRM) tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland được xây dựng dựa trên 70 năm kinh nghiệm của trường – một trong những đơn vị giáo dục hàng đầu về lĩnh vực Quản trị Nhân sự