Các loại giấy phép làm việc (work permit) cho du học sinh tại Canada

Các loại giấy phép làm việc (work permit) cho du học sinh tại Canada. Du học Canada là ước mơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Không chỉ được học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến, du học sinh Canada còn có cơ hội làm việc và trải nghiệm cuộc sống tại một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về Các loại giấy phép làm việc (work permit) cho du học sinh tại Canada, giúp bạn có thể lên kế hoạch cho tương lai du học của mình một cách hiệu quả.

Các loại work permit cho DHS tại Canada
Các loại giấy phép làm việc (work permit) cho du học sinh tại Canada

04 loại work permit mà du học sinh tại Canada quan tâm

1. Off-campus Work Permit

1.1. Thông tin chung

Giấy phép làm việc ngoài nhà trường (Off-campus Work Permit) là loại giấy phép cho phép du học sinh quốc tế được làm việc tối đa 20 giờ/tuần bên ngoài khuôn viên trường học khi đang theo học chương trình toàn thời gian tại một trường được chỉ định (Designated Learning Institution – DLI) tại Canada.

1.2. Điều kiện cần đáp ứng

 • Đang theo học toàn thời gian tại một trường DLI
 • Có kết quả học tập tốt (thường là GPA tối thiểu 2.0)
 • Có đủ khả năng tài chính để chi trả cho chi phí sinh hoạt
 • Có Giấy phép du học hợp lệ (Study Permit)
 • Chương trình học phải kéo dài ít nhất 6 tháng và cấp các chứng chỉ như Certificate, Diploma, Bachelor, Master hoặc Doctorate

1.3. Lợi ích

 • Kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt
 • Tích lũy kinh nghiệm làm việc và phát triển kỹ năng mềm
 • Mở rộng mạng lưới quan hệ và cơ hội nghề nghiệp
 • Tăng cơ hội xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit – PGWP)

Lưu ý:

– Nếu bạn không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì việc bạn đi làm ngoài trường là làm bất hợp pháp và có thể phải chịu những hậu quả, bao gồm cả việc bị đuổi về nước.

2. On-campus work permit

2.1. Thông tin chung

Giấy phép làm việc trong khuôn viên trường (On-campus work permit) là loại giấy phép cho phép du học sinh quốc tế được làm việc tối đa 20 giờ/tuần tại khuôn viên trường khi đang theo học chương trình toàn thời gian tại một trường được chỉ định (Designated Learning Institution – DLI) tại Canada.

2.2. Điều kiện cần đáp ứng

 • Đang theo học toàn thời gian tại một trường DLI
 • Có Giấy phép du học hợp lệ (Study Permit)

2.3. Lợi ích

 • Dễ xin: Du học sinh không cần xin phép lao động, chỉ cần có Giấy phép du học hợp lệ (Study Permit).
 • Linh hoạt: Du học sinh có thể làm việc cho các bộ phận, phòng ban của trường, các tổ chức sinh viên hoặc các nhà tuyển dụng được phép hoạt động trong khuôn viên trường.
 • Tiện lợi: Du học sinh có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt, tích lũy kinh nghiệm làm việc và phát triển kỹ năng mềm.

Lưu ý:

 • Du học sinh chỉ được phép làm việc tối đa 20 giờ/tuần trong khuôn viên trường.
 • Du học sinh không được phép làm việc cho các nhà tuyển dụng bên ngoài khuôn viên trường.
 • Việc vi phạm các điều kiện của Giấy phép làm việc trong khuôn viên trường có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ giấy phép hoặc bị trục xuất khỏi Canada.
On-campus work permiit
Giấy phép làm việc trong khuôn viên trường (On-campus work permit) của du học sinh tại Canada

3. Co-op Work Permit

3.1. Thông tin chung

Giấy phép làm việc hợp tác (Co-op Work Permit) là loại giấy phép cho phép du học sinh quốc tế được làm việc toàn thời gian (tối đa 40 giờ/tuần) tại các công ty hoặc tổ chức liên quan đến chương trình học của họ.

Giấy phép này chỉ dành cho những bạn theo học các chương trình trong đó có học phần thực tập. Học phần này không được chiếm quá 50% chương trình học. Trong work permit này tên DLI mà học sinh theo học sẽ được ghi là Employer.

Không phải cứ theo học một chương trình có co-op là bạn sẽ xin được co-op work permit. Ở đây cần phân biệt ba tình huống:

(1) Việc thực tập là một phần bắt buộc của chương trình học: Học sinh nào cũng phải xin giấy phép này. Có thể xin cùng lúc với khi xin study permit hoặc xin sau này. Nếu xin cùng lúc với study permit thì work permit sẽ được cấp tại cửa khẩu cùng study permit.

(2) Việc thực tập không phải là một phần bắt buộc của chương trình, chỉ những bạn nào đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới được tham gia. Học sinh nếu đáp ứng được yêu cầu của chương trình và xin được việc thì sẽ xin co-op work permit.

(3) Việc thực tập không phải là một phần bắt buộc của chương trình, chỉ những bạn nào đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới được tham gia. Học sinh nào không đáp ứng được yêu cầu của chương trình, hoặc đáp ứng được nhưng không xin được việc thì sẽ không được xin co-op work permit.

3.2. Điều kiện cần đáp ứng

 • Đang theo học chương trình cử nhân hoặc cao học (postgraduate) có chương trình thực tập hợp tác (co-op) được chính phủ Canada công nhận.
 • Có Giấy phép du học hợp lệ (Study Permit).
 • Đã hoàn thành ít nhất một học kỳ tại trường.
 • Đáp ứng các yêu cầu về học tập của chương trình.
 • Có đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt.
 • Có chỗ ở hợp lệ tại Canada.

3.3. Lợi ích

 • Tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế: Giúp du học sinh áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, trau dồi kỹ năng và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động.
 • Mở rộng mạng lưới quan hệ: Giúp du học sinh có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia trong ngành, tạo dựng mối quan hệ và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.
 • Kiếm thêm thu nhập: Giúp du học sinh trang trải chi phí sinh hoạt và học tập tại Canada.

Lưu ý:

 • Du học sinh cần xin Giấy phép làm việc hợp tác trước khi bắt đầu kỳ thực tập.
 • Du học sinh chỉ được phép làm việc cho các công ty hoặc tổ chức được liên kết với chương trình thực tập của trường.
 • Việc vi phạm các điều kiện của Giấy phép làm việc hợp tác có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ giấy phép hoặc bị trục xuất khỏi Canada.

4. Post Graduation Work Permit – PGWP

4.1. Thông tin chung

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (Post Graduation Work Permit – PGWP) là loại giấy phép cho phép du học sinh quốc tế được làm việc tối đa 3 năm tại Canada sau khi tốt nghiệp chương trình đại học, cao học hoặc cao đẳng nghề tại một trường được chỉ định (Designated Learning Institution – DLI).

4.2. Điều kiện cần đáp ứng

Điều kiện để xin PGWP: Học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Study permit vẫn còn hạn hoặc đã hết hạn trong vòng 180 trước khi nộp hồ sơ xin PGWP, hoặc trong trường hợp miễn trừ được phép du học tại Canada mà không cần study permit
 • Theo học liên tục một chương trình toàn thời gia tại một trường sau trung học tại Canada và đã hoàn tất một chương trình kéo dài ít nhất 8 tháng
 • Đã hoàn thiện và thi đỗ tất cả các môn của chương trình và đã nhận được thông báo từ trường học rằng học sinh đã đủ điều kiện để tốt nghiệp và nhận bằng.
 • Xem kỹ hơn trong link trên về loại hình trường mà học sinh sau khi tốt nghiệp được phép xin PGWP18
 • Nộp hồ sơ xin PGWP trong vòng 180 ngày sau khi nhận được thông báo từ trường rằng học sinh đã đủ điều kiện để tốt nghiệp và nhận bằng.

4.3. Lợi ích

 • Tích lũy kinh nghiệm làm việc: Giúp du học sinh có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, trau dồi kỹ năng và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động.
 • Mở rộng mạng lưới quan hệ: Giúp du học sinh có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia trong ngành, tạo dựng mối quan hệ và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.
 • Cơ hội định cư: Giúp du học sinh tích lũy kinh nghiệm làm việc và nâng cao điểm CRS để có thể nộp hồ sơ xin định cư Canada.

4.4. Thời hạn của PGWP

– Nếu học sinh học chương trình có thời gian từ 8 tháng đến dưới 2 năm: thời hạn của PGWP bằng thời gian học

– Nếu học sinh học chương trình dài 2-3-4-5 năm thì thời hạn của PGWP là 3 năm.

– Nếu học sinh học hai chương trình dài 1 năm, cách nhau trong vòng hai năm, thì thời hạn của PGWP là 3 năm.

Lưu ý:

 • Số năm lấy căn cứ để tính thời hạn PGWP là năm học, không phải calendar year
 • PGWP chỉ cấp một lần trong đời. Đã cấp rồi thì sẽ không được cấp lại, cho dù bạn đã sử dụng hay không, hoặc cho dù bạn được cấp PGWP thời hạn 1 năm mà sau đó học tiếp một chương trình 2-3 năm.
 • Thời hạn PGWP sẽ cấp theo hộ chiếu. Nếu bạn đủ điều kiện để được cấp PGWP 3 năm mà hộ chiếu hết hạn sau 2 năm thì có thể xin điều chỉnh PGWP sau khi có hộ chiếu mới. Tuy nhiên việc điều chỉnh còn phụ thuộc vào từng trường hợp.

*Việc vi phạm các điều kiện của Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ giấy phép hoặc bị trục xuất khỏi Canada.

Liên hệ du học SmartA để được hỗ trợ tư vấn và làm hồ sơ du học Canada MIỄN PHÍ*

🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦
💖 Hãy kết nối với SmartA ngay để được tư vấn bởi những tư vấn viên giàu kinh nghiệm, đã giúp hơn 3000 bạn học sinh thành công trong lựa chọn du học và giành được học bổng giá trị cao. 💖
☎ Hotline:
1. Du học châu Âu: 0969556827
2. Du học Canada, Mỹ, Singapore: 0988978384
3. Du học Úc, New Zealand: 0986345518
🏢 Địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: Tầng 4, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội
🏢Địa chỉ liên hệ tại Châu Âu: H91 A722 Apartment 2, Lisdonagh, Bishop O’donnell Road, Galway, Ireland🇮🇪
🏢Địa chỉ liên hệ SmartA Canada: 1322 Rockland Ave, Victoria, BC V8S 1V6 🇨🇦
🌍 Website: https://smarta.vn
📧 Email: marketing@smarta.vn / partners@smarta.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *