Cập nhật quan trọng về yêu cầu tài chính du học Úc (2/5/2024)

Chính phủ Úc vừa thông báo tăng yêu cầu tối thiểu về tài chính cho sinh viên quốc tế xin visa du học. Mức tăng này có hiệu lực từ 2/5/2024.

Change to evidence of financial capacity for Student visas
Cập nhật quan trọng về yêu cầu tài chính du học Úc (2/5/2024)

Cập nhật quan trọng về yêu cầu tài chính du học Úc (2/5/2024)

Nội dung thay đổi:

 • Số dư tài khoản ngân hàng: Số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu cần thiết để chứng minh khả năng tài chính đã được tăng lên.
  • Sinh viên: AUD 29,710 (mức cũ 24,505 AUD)
  • Vợ/chồng đi cùng: AUD 10,394
  • Con cái đi cùng: AUD 4,449
 • Chi phí sinh hoạt: Mức chi phí sinh hoạt ước tính cho sinh viên du học Úc cũng đã được điều chỉnh tăng nhẹ. Bạn có thể tham khảo mức chi phí sinh hoạt mới nhất trên trang web của Bộ Giáo dục Úc.

Mức tăng này nhằm đảm bảo rằng sinh viên có đủ khả năng trang trải chi phí sinh hoạt ở Úc.

Lưu ý:

 • Yêu cầu tài chính mới áp dụng cho tất cả các đơn xin visa du học nộp từ 2/5/2024 trở đi.
 • Sinh viên cần đảm bảo có đủ số dư tài khoản ngân hàng và đáp ứng các yêu cầu khác về tài chính trước khi nộp đơn xin visa.
 • Bạn nên nộp đơn xin visa sớm nhất có thể, ít nhất là 6 tháng trước khi bạn dự định bắt đầu học tập tại Úc.

Các cách để chứng minh bạn có đủ tiền trang trải cho thời gian lưu trú

 • Bằng chứng về tiền gửi từ một tổ chức tài chính
 • Khoản vay của chính phủ hoặc khoản vay từ tổ chức tài chính
 • Học bổng hoặc hỗ trợ tài chính tương tự
 • Thu nhập hàng năm

Ngoài ra, bạn có thể cung cấp bằng chứng cho thấy bố mẹ hoặc vợ/chồng (người bạn đời của bạn) có thu nhập cá nhân hàng năm ít nhất là AUD 87,856 (~1,457,327,798 VND) trong 12 tháng ngay trước khi bạn nộp đơn. Nếu bạn đưa theo người thân trong gia đình, thu nhập của bố mẹ hoặc người bạn đời của bạn phải ít nhất là AUD 102,500 (~1,700,237,881) trong 12 tháng ngay trước khi bạn nộp đơn.

Nếu cả bố mẹ bạn đều đi làm, Đại sứ quán có thể xem xét tổng thu nhập của họ. Cung cấp bằng chứng về thu nhập của bố mẹ hoặc vợ/chồng (người bạn đời của bạn) dưới dạng tài liệu chính thức của chính phủ chẳng hạn như đánh giá thuế cách đây không quá 12 tháng. Đại sứ quán không chấp nhận sao kê ngân hàng hoặc bằng chứng trực tiếp từ người sử dụng lao động.

Tính toán số tiền bạn cần cho visa

Ít nhất, bạn phải có đủ tiền để chi trả:

 • Chi phí đi lại của bạn
 • Học phí 12 tháng của khóa học của bạn (hoặc học phí theo tỷ lệ, nếu khóa học của bạn ít hơn 12 tháng)
 • Chi phí sinh hoạt 12 tháng cho bạn và bất kỳ thành viên gia đình nào đi cùng bạn đến Úc (hoặc học phí theo tỷ lệ, nếu bạn ở lại ít hơn 12 tháng)
 • Học phí cho bất kỳ trẻ em trong độ tuổi đi học đi cùng bạn (hoặc học phí theo tỷ lệ, nếu trẻ sẽ đi học dưới 12 tháng).

Chi phí sinh hoạt

Chi phí sinh hoạt 12 tháng dành cho:

 • students – AUD 29,710
 • partners coming with you – AUD 10,394
 • a child coming with you – AUD 4,449

Học phí

Cách tính học phí:

 • Sử dụng học phí của 12 tháng đầu tiên trong chương trình học của bạn.
 • Nếu khóa học của bạn có thời gian 12 tháng trở xuống, hãy sử dụng tổng học phí.
 • Trừ đi bất kỳ khoản phí nào bạn đã thanh toán – bạn phải cung cấp bằng chứng thanh toán, chẳng hạn như biên lai hoặc Giấy xác nhận đăng ký.
 • Nếu bạn đang ở Úc và đã bắt đầu khóa học, hãy tính học phí cho 12 tháng bắt đầu từ ngày nộp đơn xin visa.

Ví dụ:

 • Ví dụ 1: Học phí của bạn là 50,000 AUD cho 3 năm. Học phí cho 12 tháng bằng tổng học phí chia cho số năm bạn sẽ học. 50,000 AUD chia 3 năm = 16,666 AUD, trừ đi bất kỳ khoản nào bạn đã thanh toán (nếu có).
 • Ví dụ 2: Học phí của bạn là 15,000 AUD cho 10 tháng và bạn đã thanh toán 5.000 AUD. Trừ số tiền bạn đã thanh toán khỏi tổng số tiền. 15,000 AUD – 5,000 AUD = 10,000 AUD.
 • Ví dụ 3: Học phí của bạn là 20,000 AUD cho 18 tháng. Học phí cho 12 tháng được tính bằng cách lấy tổng học phí chia cho tổng số tháng, sau đó nhân với 12. (20,000 AUD / 18 tháng) x 12 tháng = 13,333 AUD. Trừ đi bất kỳ khoản phí nào bạn đã thanh toán (nếu có).

Chi phí học cho trẻ em

 • Nếu bạn có con em đi học đi cùng trong đơn xin visa, hãy tính thêm chi phí học hành tối thiểu AUD13,502 mỗi năm cho mỗi trẻ. Chi phí thay đổi tùy theo từng tiểu bang, vùng lãnh thổ và trường học ở Úc. Bạn có trách nhiệm tìm hiểu chi phí học hành của trẻ.
 • Bạn không cần cung cấp bằng chứng về chi phí học hành nếu:
  • Bạn là sinh viên tiến sĩ và đã cho con em theo học tại một trường công lập của Úc, nơi học phí được miễn.
  • Bạn đã nhận được học bổng Australian Commonwealth Government scholarship, bao gồm sinh viên do Bộ Ngoại giao và Quốc phòng tài trợ, và đã cho con em theo học tại một trường công lập của Úc, nơi học phí được miễn.
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng cho thấy trẻ em được đăng ký học.

Chi phí đi lại

Chi phí đi lại ước tính như sau:

 • 2,500 AUD cho chi phí đi lại nếu bạn nộp đơn từ Đông hoặc Nam Phi.
 • 3,000 AUD cho chi phí đi lại nếu bạn nộp đơn từ Tây Phi.
 • 2,000 AUD cho chi phí đi lại nếu bạn nộp đơn từ bất kỳ nơi nào khác bên ngoài nước Úc.
 • 1,000 AUD cho chi phí đi lại nếu bạn đang nộp đơn ở Úc. Nếu bạn dự định quay trở lại Châu Phi, hãy tính thêm 1.500 AUD.

Đối với đơn xin visa kết hợp (cho cả bạn và người thân):

 • Bao gồm chi phí và các khoản khác của đương kim xin visa chính.
 • Đối với các thành viên gia đình cũng xin visa, cần bao gồm:
  • Chi phí sinh hoạt 12 tháng (hoặc theo tỷ lệ).
  • Bất kỳ khoản học phí nào (nếu có).
  • Chi phí đi lại.

Các lựa chọn khác

 • Sinh viên trao đổi trung học: Học sinh trao đổi trung học có thể chứng minh đủ khả năng tài chính bằng cách cung cấp mẫu Xác nhận Chấp nhận Sinh viên Trao đổi Trung học (AASES) đã được hoàn thành.

 • Sinh viên Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT): Sinh viên nhận học bổng của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) có thể chứng minh đủ khả năng tài chính bằng cách cung cấp thư hỗ trợ từ DFAT. Họ cũng cần cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính của bất kỳ thành viên gia đình nào đi cùng họ.

 • Sinh viên Bộ Quốc phòng: Sinh viên nhận học bổng của Bộ Quốc phòng có thể chứng minh đủ khả năng tài chính bằng cách cung cấp thư hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng. Họ cũng cần cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính của bất kỳ thành viên gia đình nào đi cùng họ.

Thành viên gia đình xin visa sau (gia nhập sau):

 • Thành viên gia đình nộp đơn xin gia nhập bạn sau này cũng cần chứng minh tối thiểu rằng họ có đủ tiền để trang trải:
  • Chi phí và các khoản chi tiêu của người có visa sinh viên, bao gồm bất kỳ khoản học phí 12 tháng còn lại trừ đi số tiền đã thanh toán.
  • Chi phí sinh hoạt 12 tháng cho tất cả thành viên gia đình xin visa sau, bao gồm học phí.
  • Chi phí đi lại cho tất cả thành viên gia đình xin visa sau.

Bằng chứng về khả năng tiếp cận nguồn tiền thực sự

 • Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính, bạn cũng phải chứng minh bạn có thể tiếp cận được số tiền đó.
 • Nếu người khác cung cấp tài chính cho bạn, hãy cung cấp cho chúng tôi:
  • Bằng chứng về mối quan hệ của bạn với họ.
  • Giấy tờ tùy thân của họ.
  • Bằng chứng về bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào họ đã cung cấp cho bạn hoặc người có visa sinh viên khác trong quá khứ.
 • Nếu khoản hỗ trợ tài chính được cung cấp liên quan đến một doanh nghiệp, hãy cho chúng tôi xem bằng chứng doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Nếu bạn đang cung cấp bằng chứng về tiền gửi, hãy giải thích nguồn gốc của chúng.
 • Bất kỳ khoản vay giáo dục nào để trang trải học phí hoặc chi phí sinh hoạt của bạn phải được thanh toán theo thỏa thuận giữa bạn, ngân hàng và nhà cung cấp giáo dục. Nếu bạn nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào trước khi chúng tôi đưa ra quyết định về đơn xin visa của bạn, hãy cung cấp cho chúng tôi bằng chứng bao gồm các điều khoản của khoản vay và toàn bộ số tiền bạn sẽ được thanh toán.
 • Nếu bạn đang sử dụng một loại hình vay khác, hãy cung cấp:
  • Bằng chứng về tài sản thế chấp bạn đã sử dụng.
  • Các điều khoản của khoản vay.
  • Bằng chứng bạn có thể trang trải các chi phí liên tục.
 • Bằng chứng tốt nhất bạn có thể cung cấp về khả năng tiếp cận thực sự với nguồn tiền nếu bạn đang dựa vào khoản vay là bằng chứng giải ngân.
 • Hãy cho nhà cung cấp biết bất kỳ điều kiện nào đối với khoản vay giáo dục của bạn. Một số khoản vay cho phép hoãn trả nợ dựa trên thu nhập tương lai của bạn. Các khoản vay này có thể có điều kiện là bạn chỉ học một khóa học nhất định với một nhà cung cấp nhất định.

Nguồn: Australia Government (Link bài viết xem tại đây)

Vui lòng liên hệ SmartA để được hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ du học Úc nhé!

Hotline:
1. Du học châu Âu: 0969556827
2. Du học Canada, Mỹ, Singapore: 0988978384
3. Du học Úc, New Zealand: 0986345518
Địa chỉ:
1. Địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: Tầng 4, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2. Địa chỉ liên hệ tại châu Âu: H91 A722 Apartment 2, Lisdonagh, Bishop O’donnell Road, Galway, Ireland
3. Địa chỉ liên hệ SmartA Canada: 1322 Rockland Ave, Victoria, BC V8S 1V6
Thông tin khác:
Website: https://smarta.vn
Email: marketing@smarta.vn / partners@smarta.vn
Hotline/Zalo: 0986345518

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *