Thông tin Đại học Paul Valéry Montpellier III

Đại học Paul Valéry Montpellier III (Université Paul Valéry Montpellier III) là một trường đại học công lập đa ngành tọa lạc tại Montpellier, miền Nam nước Pháp.