Hiển thị 1–12 của 104 kết quả

Trường trung học nội trú St Paul’s International College

Địa chỉ: NSW, Australia

Bậc học: Trung học

Học phí tham khảo: A$23.500 - A$30.000/năm (~387 - 495 triệu VND/năm)

Học bổng: N/A

Xếp hạng:

University of Limerick (UL)

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: €12,854 - €26,800/năm

Học bổng: €1500 - €3000

Xếp hạng: #426 thế giới

Trường Okanagan College, Canada

Địa chỉ: British Columbia, Canada

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Chứng chỉ nghề

Học phí tham khảo: $12,877 -  $34,806 CAD (~240 - 645 triệu VND/năm)

Học bổng: N/A

Xếp hạng: N/A

Trường University of Technology Sydney (UTS), Úc

Địa chỉ: Ultimo, New South Wales, Úc

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: $19,330 - $26,250 AUD/năm (~315 - 420 triệu/năm)

Học bổng: 20 - 100%

Xếp hạng: #90 thế giới

Trường University College Cork (UCC) – Đại học Cork

Địa chỉ: Cork, Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: €17,640- €29,100/năm (~475 - 785 triệu VND/năm)

Học bổng: Học bổng bậc cử nhân lên đến 25%

Xếp hạng: Top 2% thế giới

Trường University of Galway (UoG), Ireland

Địa chỉ: Galway, Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: 16,000€ - 26,000€/năm (~432 - 700 triệu/năm)

Học bổng: Học bổng từ €2.000 đến 50% học phí

Xếp hạng: Top 2% thế giới

ILAC – International Language Academy of Canada

Địa chỉ: Canada

Bậc học: Chương trình tiếng Anh

Học phí tham khảo: $350 - $450CAD/tuần (~6,5 - 8,5 triệu VND/tuần)

Học bổng: Học bổng tham khảo 25% cho các khóa học trực tuyến

Xếp hạng: N/A

Thông tin University College Dublin (UCD)

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: 22,600 - 29,100€/năm (~610- 786 triệu VNĐ/năm)

Học bổng: Học bổng từ 5% - 100% học phí

Xếp hạng: Top 1% thế giới

Thông tin Trinity College Dublin (TCD, Ireland)

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: 16,000€ - 56,280€/năm

Học bổng: N/A

Xếp hạng: Số 1 tại Ireland và #81 thế giới

Thông tin Technological University Dublin (TU Dublin)

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: 11,000€ - 27,000€/năm (~300 - 730 triệu VND/năm)

Học bổng: N/A

Xếp hạng: #851-900 thế giới

Thông tin trường Dublin City University (DCU)

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí tham khảo: €14.500 - €19,000/năm (~392 - 515 triệu VND/năm)

Học bổng: €2,000

Xếp hạng: #436 thế giới

Thông tin trường Atlantic Technological University (ATU)

Địa chỉ: Ireland

Bậc học: Đại học, Sau Đại học, Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €10.500 - €12,000/năm (~284 - 324 triệu VND/năm)

Học bổng: 15% cho học sinh đủ IELTS 6.5

Xếp hạng: N/A