Trường Okanagan College, Canada

Okanagan College được thành lập từ năm 1963 – là trường đại học công lập và là một trong những trường Cao đẳng lớn nhất ở tỉnh bang British Columbia (BC)