Trường trung học nội trú St Paul’s International College

Saint Paul’s International College (St. Paul’s) được thành lập vào năm 1986 là trường Nội trú cung cấp các chương trình giảng dạy từ lớp 7 đến 12.