Thông tin trường Centennial College

Centennial College là một trường cao đẳng công lập lớn tọa lạc tại Toronto, Ontario, Canada. Trường được thành lập vào năm 1966 và là một trong những trường cao đẳng đầu tiên của tỉnh Ontario.