Thông tin trường CentraleSupélec (CS)

CentraleSupélec nổi tiếng như một trong những trường đại học hàng đầu tại Pháp và trên thế giới. Được hình thành thông qua việc sáp nhập giữa 2 trường danh tiếng, École Centrale Paris (thành lập năm 1829) và Supélec (thành lập năm 1894), trường mang đến cho sinh viên không chỉ kiến thức chuyên sâu mà còn cơ hội tham gia vào cộng đồng học thuật đa dạng và sáng tạo.