Thông tin trường Đại học Leiden (Đại học Leiden)

Leiden University (Universiteit Leiden hoặc Đại học Leiden) là trường đại học lâu đời nhất ở Hà Lan, được thành lập vào năm 1575 bởi William of Orange, người lãnh đạo cuộc nổi dậy của Hà Lan trong Chiến tranh Tám mươi năm.