Thông tin trường Fraser International College (FIC)

FIC (Fraser International College) là cao đẳng liên thông với Simon Fraser University (SFU) – một trong những đại học uy tín nhất Canada.