Thông tin trường Griffith College Dublin (GCD)

Griffith College Dublin (GCD)Một trong những trường Đại học tư thục lớn nhất tại Ireland. Được thành lập năm 1974, Griffith College có 3 campus ở các thành phố lớn tại Ireland là thủ đô Dublin, thành phố Cork và Limerick.