Thông tin trường International College of Management Sydney (ICMS)

International College of Management Sydney (Trường Quản lý quốc tế ICMS) là ngôi trường chuyên đào tạo cấp bậc cử nhân đại học và thạc sĩ về lĩnh vực kinh doanh, du lịch, khách sạn hàng đầu tại Úc.