Thông tin trường International College of Manitoba (ICM)

International College of Manitoba (ICM) là chương trình chuyển tiếp lên University of Manitoba (UM) – trường đại học đầu tiên của khu vực Tây Canada và là một trong những ngôi trường đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu tại quốc gia này.