Thông tin trường KU Leuven

Được thành lập vào năm 1425, KU Leuven sẽ kỷ niệm 600 năm thành lập vào năm 2025, trở thành một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu.