Thông tin trường Northern College

Northern College thành lập từ năm 1967 tại bang Ontario, Canada. Với hơn 75 chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết mang tính thực tiễn cùng các kinh nghiệm làm việc tại Canada, có đến 87% sinh viên ra trường có việc làm, Northern College luôn đạt trên mức tỷ lệ trung bình của tỉnh bang.