Thông tin trường Pôle Universitaire Léonard de Vinci

Đại học Léonard de Vinci viết tắt là UCLDV (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) là một liên minh các trường bao gồm Đại học tổng hợp Poitiers, Đại học tổng hợp Limoges và trường kĩ sư ISAE –ENSMA (trường Cơ học và Công nghệ hàng không Quốc gia)