Thông tin trường Saskatchewan Polytechnic

Là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất tại Vương quốc lá phong, trường Saskatchewan Polytechnic có hơn 28,000 sinh viên theo học ở mọi lĩnh vực nghề nghiệp.