Thông tin trường trung học St. John’s-Ravenscourt School (SJR)

St. John’s-Ravenscourt School (SJR). Được thành lập từ năm 1820, SJR là một trường nội trú dự bị đại học nhận học sinh từ khối 8-11. Đây là trường trung lập lâu đời nhất tại khu vực phía Tây Canada, và nổi tiếng là trường trung học rất uy tín.