Thông tin trường trung học Upper Madison College (UMC)

Upper Madison College High School là trường trung học tư thục được công nhận bởi Bộ Giáo dục của tỉnh bang Ontario. UMC High School cung cấp chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông và các chương trình Anh ngữ liên thông tới các trường cao đẳng và đại học uy tín ở Canada.