Thông tin trường Technological University of the Shannon (TUS)

Technological University of the Shannon (TUS) là tên chính thức của trường đại học công nghệ thứ 3 tại Ireland, được sáp nhập giữa Athlone Institute of Technology và Limerick Institute of Technology – LIT, trở thành cơ sở đào tạo đại học cho toàn bộ miền Trung và Trung Tây Ireland.