Thông tin trường Université Catholique de l’Ouest (UCO)

Université Catholique de l’Ouest (hay được gọi tắt là UCO), là một trong những Trường Đại học lâu đời nhất của Pháp được thành lập năm 1875.