Thông tin trường University of Northern British Columbia (UNBC)

Nằm ở phía Bắc British Columbia, University of Northern British Columbia (UNBC) là một đại học nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn ở Canada. UNBC hiện nằm trong top 5% các đại học hàng đầu thế giới và top 250 đại học hàng đầu thế giới có tuổi đời từ 50 tuổi trở xuống theo Bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education.