Thông tin trường University of Twente (Đại học Twente)

University of Twente (UT) Đại học Twente là trường Đại học hàng đầu tại Châu Âu, trường được thành lập vào năm 1961 và nổi tiếng với việc tập trung vào những tiến bộ công nghệ và tác động của chúng đối với xã hội.