Thông tin trường Vistula University

Vistula University (Đại học Vistula) là một trường đại học tư thục lớn đầu tiên của Ba Lan.