Thông tin trường Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam)

Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) là một trường đại học công lập có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan. Trường được thành lập vào năm 1880 và là một trong những trường đại học lớn nhất Hà Lan.