Thông tin về hệ thống trường ENSA

Hệ thống trường ENSA (Écoles Nationales Supérieures d’Architecture) là mạng lưới 20 trường đại học kiến trúc quốc gia tại Pháp, được thành lập vào năm 1969. Các trường ENSA cung cấp chương trình đào tạo kiến trúc chất lượng cao cho sinh viên quốc tế và Pháp, với mục tiêu đào tạo ra những kiến trúc sư sáng tạo, có chuyên môn cao và có trách nhiệm với xã hội.