Thông tin về hệ thống trường INSA

Hệ thống trường INSA (Institut National des Sciences Appliquées) là một trong những hệ thống đào tạo kỹ thuật và khoa học ứng dụng hàng đầu tại Pháp và trên thế giới. Các trường INSA được đánh giá cao bởi nhiều tổ chức xếp hạng uy tín quốc tế.