Thông tin về Tập đoàn Galileo Global Education

Galileo Global Education là một tập đoàn lớn, tập hợp 57 trường với hơn 106 cơ sở ở 15 quốc gia trên thế giới, Galileo Global Education luôn dẫn đầu thế giới về giáo dục, đổi mới sáng tạo, nghệ thuật, thời trang,.